best canada goose loads outlet store cheap canada goose chilliwack menus xs canada goose calgary buy outlet store canada goose Lodge for sale canada goose expedition spirit store real canada goose summit jacket women buy canada goose yukon bomber 2015 buy canada goose jacket for kids in canada 2015 canada goose womens freestyle vest uk outlet store real canada goose jackets ever go sale store canada goose jakke på tilbud 2015 canada goose forhandler aalborg 2015 køb canada goose freestyle down vest på tilbud dunjakke billige canada goose pbi brugt canada goose mens banff parka outlet canada goose citadel parka women online

Prawie wszystko o prawie poboru (PP).
louis vuitton outlet chanel handbags replica prada cheap gucci scarpe louboutin mulberry outlet cheap hermes replica hermes replica louis vuitton louis vuitton replica mulberry handbags borse prada hogan outlet moncler outlet
Dzielisz si wasnymi analizami = nie pacisz abonamentu! Kliknij i poznaj szczegy. O NAS   CENNIK    
   
Tworzone losowo portfele day lepszy wynik od najlepszych fudnuszy inwestycyjnych. Sprawd rezultaty eksperymentu.  
 
  Merrill Lynch, Franklin Templeton, Nomura, WIOF, SuperFund, HSBC!  

 Światowe fundusze w Twoim zasigu!

GIEDA
SZKOLENIA
ARTYKUY
EDUKACJA
NARZDZIA
PO SESJI
FORUM

LOGOWANIE I REJESTRACJA

Rejestracja nowego Uytkownika

Zaloguj si w celu uzyskania szerszego dostpu:

Login:

Haso:

zapamitaj mnie

Zapomniaem loginu lub hasa

Rejestracja nowego Uytkownika

BIULETYN

Najnowsze informacje i artykuy w Twojej skrzynce.

Twj E-Mail:

SONDA

Czy chciaby otrzymywa sygnay systemu SMSem?
  Tak
  Nie
   

Zobacz zakoczone sondy
 
stopa zwrotu gieda inwestowaniePrawie wszystko o prawie poboru (PP).

Nowe emisje akcji z zachowaniem prawa poboru s ostatnio zjawiskiem bardzo popularnym. Pocztkujcy inwestorzy miewaj  kopoty z odnalezieniem si w tym procesie. W tym krótkim poradniku zawarem najistotniejsze, moim zdaniem, zagadnienia zwizane z prawem poboru.

 

Czym jest prawo poboru?

Jeli spóka decyduje si na now emisj akcji, moe w pewien sposób uprzywilejowa swoich dotychczasowych akcjonariuszy. W takim wypadku decyduje si na przeprowadzenie nowej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru (PP). Dziki temu akcjonariusze mog zachowa proporcjonalny udzia w kapitale spóki po przeprowadzeniu nowej emisji. Udziaowcy dostaj bowiem moliwo objcia nowych akcji proporcjonalnie do posiadanej wczeniej iloci akcji starych.
Otrzymanie praw poboru nie wie si z obowizkiem zapisu na akcje nowej emisji to tylko przywilej, który mona wykorzysta. Kady posiadacz praw poboru moe je bowiem odsprzeda na rynku w czasie gdy s one notowane.


Jak otrzyma prawo poboru?

Spóka decydujc o nowej emisji ustala dzie, w którym przyznane bd prawa poboru. Zgodnie z tym w wyznaczonym dniu akcjonariusz musi by posiadaczem akcji. Nie chodzi tu jednak tylko o zakup akcji w tym dniu, ale o posiadanie penych praw wynikajcych z akcji. Naley wic mie zapisane akcje na rachunku na 3 dni przed dniem prawa poboru (zgodnie z zasad rozliczania transakcji giedowych T+3). Jeli chcemy „zaapa” si na prawa poboru musimy na zamkniciu sesji na trzy dni sesyjne przed ustalonym przez spók dniem przyznania prawa poboru posiada akcje na rachunku.

Skd ten spadek ceny?

Kupno akcji, które uprawniaj nas do otrzymania prawa poboru wie si z tym, e warto tych praw poboru jest wliczona w aktualn cen waloru. W momencie gdy nastpuje zamknicie sesji, na której akcjonariusze musz posiada akcje by mie przyznane prawa poboru (3 dni sesyjne przed ustalonym w harmonogramie emisji dniem przyznania prawa poboru), liczona jest teoretyczna warto praw poboru i tzw. kurs odniesienia na kolejn sesj.

Kurs odniesienia jest kursem akcji obnionym o teoretyczn warto prawa poboru. Gieda zawsze podaje kurs odniesienia po zamkniciu sesji. Mona jednak wyliczy go sobie samodzielnie i wcale nie jest to skomplikowane.

Najpierw policzmy teoretyczn warto prawa poboru ze wzoru:

 

V = (M-S) / (N+1)


V - teoretyczna warto prawa poboru
M - cena rynkowa starych akcji
S - cena emisyjna nowych akcji
N - liczba praw niezbdnych do objcia jednej nowej akcji


Przeprowadmy przykad na podstawie emisji z prawem poboru spóki Energopol Poudnie.
Energopol zdecydowa si przeprowadzi now emisj akcji. Dzie ustalenia prawa poboru spóka wyznaczya na 23 marca 2007. Kady akcjonariusz posiadajcy akcje starej emisji otrzymywa jedno prawo poboru, które uprawniao go do zakupu 4 akcji nowej emisji w cenie 4 z za sztuk. Cena na zamkniciu 20 marca (trzy dni sesyjne przed ustaleniem dnia prawa poboru) wyniosa 86 z.

Podstawmy wic to do wzoru:

 

V = (86-4) / (0,25*+1)
V = 82 / 1,25
V = 65,6

 

* 0,25 std, e jedno prawo poboru uprawniao do 4 nowych akcji (patrz wzór) 

 

Jeli mamy ju obliczon teoretyczn warto prawa poboru, moemy obliczy kurs odniesienia (Ko). Wystarczy odj od ceny zamknicia teoretyczn warto prawa poboru.

Ko = 86 - 65,6  

Ko = 20,4  tak warto podaa gieda jako kurs odniesienia na nastpn sesj.

 

Dlaczego teoretyczny kurs prawa poboru?

Kurs jest teoretyczny dlatego, e jego wyznaczenie nie oznacza, e za tak cen bdziemy mogli sprzeda posiadane prawa poboru na rynku. Czas pomidzy otrzymaniem prawa poboru, a momentem gdy bdzie notowane moe siga kilku miesicy. W tym okresie cena akcji moe si znaczco zmieni, a tym samym zmienia si bdzie warto praw poboru.

 

Jak zapisa si na akcje nowej emisji?

Jest kilka sposobów. Jeli posiadamy prawa poboru otrzymane w dniu ich ustalenia, musimy dokona zapisu przeznaczajc odpowiedni kwot na nowe akcje. Po dokonaniu zapisu nie mona ju z niego zrezygnowa. Naley pamita, e pienidze na zapis musz znajdowa si na koncie podstawowym!

Prawa poboru moemy oczywicie kupi w czasie ich notowa na rynku. W takim przypadku dokonujemy zapisu na w/w zasadach.

Moemy równie dokona zapisu w tzw. terminie dodatkowym. W tym celu musimy posiada co najmniej jedno prawo poboru otrzymane w dniu ustalenia prawa poboru.  Nastpnie moemy zoy zapis nawet na ca now emisj. Trzeba jednak liczy si z ogromn redukcj zlece (czsto powyej 99,9%). Wynika to z tego, e osób, które chc w taki sposób zapisa si na nowe akcje jest sporo, a akcji nieobjtych zapisem niewiele. Do dyspozycji pozostaj bowiem tylko te akcje nowej emisji, na które nie zosta dokonany zapis.

 

Kiedy dokonywa zapisu?

Naley bezwzgldnie przestrzega harmonogramu ustalonego przez spók. Zwykle zapisy na akcje nowej emisji trwaj okoo tygodnia czasu. Jeli w tym czasie zapomnimy o zapisie, nasze prawa poboru stan si bezwartociowe. Wynika z tego strata jest zwykle bardzo dotkliwa. Trzeba dba o swoje pienidze i pamita o posiadanych prawach poboru. Cae szczcie dobrym zwyczajem niektórych biur maklerskich jest przypominanie klientom posiadajcym prawa poboru o terminach zapisu na akcje nowej emisji.

 

DJ
Oce artyku:     rednia ocena:


  Wersja do druku Wylij stron znajomemuKomentarze:

Twj komentarz moe by pierwszy...Aby skomentowa artyku musisz by zalogowany.

 
Friends link: office-2013-professional-plus-32-bit-key windows-7-product-key windows-server-2012-r2-key server-2012-r2-standard-p-key windows-7-professional-key office-proplus-2013-vl-x64-x86-product-key Server-2008-R2-key windows-8-key server-2008-r2-iso-key windows-8-1-product-key windows-7-professional-sp1-p-key windows-8-key-sale win-8.1-Key
©2006-2011 stopazwrotu.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj?regulaminu.